بلوز و شلوار بیمار با الیاف Spunbondو PP و گرماژ 50 و 40 با قد 80 سانتی متر به صورت پشت باز و پشت بسته در رنگ های مختلف