پیشبند نایلونی با PE بهداشتی ساخته شده و توسط دستگاه تمام اتوماتیک با قابلیت تولید در چهار سایز مختلف: 150 × 70 – 130 × 70 – 150 × 80 – 130 × 80 سانتی متر