زیرانداز بیمار با الیاف PP و Hydrophilic در سایزهای 100×150، 90×60، 70×100 و 70×50 سانتی متر در دو مدل بالدار و ساده