دستکش نایلونی با PE بهداشتی ساخته شده توسط دستگاه تمام اتوماتیک به صورت ساده و آجدار در دو سایز متوسط و بزرگ