ملحفه و رو تختی از مواد Spunbond، به صورت ساده و کشدار در سایز های: 75×230، 100×200، 120×220 ، 150×250 سانتی متر

ملحفه و رو تختی از مواد Spunbond، به صورت ساده و کشدار در سایز های: 75×230، 100×200، 120×220 ، 150×250 سانتی متر